Selecciona un idioma:

 • Generalitat de Catalunya
  • Me gusta compartir
   M'agrada
   Compartir
  • Me gusta compartir
   M'agrada
   Compartir
  • Me gusta compartir
   M'agrada
   Compartir
  • Me gusta compartir
   M'agrada
   Compartir
  • Me gusta compartir
   M'agrada
   Compartir
 • Segueix-nos a:
 • Facebook
 • RSS
 • Twitter

Avís legal

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Passeig de Gràcia, núm. 105
08008 Barcelona
ESPANYA

Titularitat. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts del lloc web magradacompartir.catalunya.com pertanyen a l’Agència Catalana de Turisme, a algun organisme vinculat o a tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Agència Catalana de Turisme.

Limitació de l’ús personal i no comercial. Només s’autoritza l’ús personal i no comercial d’aquest lloc web.

Continguts. La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es faci amb la informació que hi ha en aquest lloc web, sense l’autorització per escrit del titular, és una infracció que castiga la legislació vigent, sotmesa a les responsabilitats civils i penals corresponents.
Amb petició prèvia es pot autoritzar reproduir determinats elements d’aquest lloc web (còpies de pantalla, fotografies, textos, etc.) amb finalitats orientades a la difusió de la imatge del lloc web i de Catalunya.

Per sol·licitar-ne una reproducció cal posar-se en contacte amb trodriguez@act.cat.

L’Agència Catalana de Turisme es reserva el dret de dur a terme sense avís previ les modificacions, actualitzacions o cancel·lacions que consideri oportunes de tots els continguts i de la presentació que ofereix aquest lloc web.

L’Agència Catalana de Turisme exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que siguin deguts a la manca de veracitat, exactitud o actualitat dels continguts.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara el xat, els fòrums o grups d’opinió o pàgines obertes al lector) que ofereix l’Agència Catalana de Turisme al seu lloc web i a no emprar-los per a activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal, per provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Agència Catalana de Turisme, dels seus proveïdors o de terceres persones ni per introduir o difondre a la xarxa virus informàtics ni qualsevol altre sistema físic o lògic que pugui provocar els danys esmentats més amunt.

L’Agència Catalana de Turisme perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors i de qualsevol utilització indeguda dels continguts del seu lloc web i, per fer-ho, exercirà totes les accions civils i penals que corresponguin d’acord amb el dret.

Els grups de fans (grups d’opinió) són oberts a la participació de qualsevol persona o institució. Els grups disposen de moderadors, que poden eliminar els missatges que considerin ofensius. En cap cas no es publicaran missatges en els fòrums que continguin insults o facin servir un llenguatge obscè, blasfem o qualsevol altra expressió que desqualifiqui persones, col·lectius o institucions, els que tinguin continguts terroristes o pornogràfics ni els que difonguin de manera il·lícita informació o programes protegits per les lleis internacionals d’autoria o propietat intel·lectual.

Enllaços. Un enllaç amb un lloc web d’un tercer (link) en cap cas no implica que hi hagi una relació entre L’Agència Catalana de Turisme i el propietari del lloc web amb què s’enllaça, que se n’acceptin els continguts ni que se’n faci responsable. A més, els enllaços de llocs web de tercers amb el web de magradacompartir.catalunya.com no comporta que s’assumeixi cap mena de titularitat ni de responsabilitat pels continguts d’aquells.

L’Agència Catalana de Turisme no es fa responsable de possibles danys ni perjudicis de qualsevol tipus que es deguin a virus o a altres elements lesius en aquest lloc web.

Usuaris registrats. Les dades personals que es recullin a través dels serveis que hi ha a la disposició dels usuaris per mitjà del registre previ es tractaran d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, i l’altra normativa aplicable.

L’Agència Catalana de Turisme compleix la legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i les manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, sobre protecció de dades personals (LOPD).

Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona

Legislació i jurisdicció aplicable. Aquestes condicions d’accés estan sotmeses a l’ordenació jurídica espanyola. Per resoldre qualsevol conflicte derivat d’haver accedit al lloc web, l’usuari i Consorci de Turisme de Catalunya acorden sotmetre’s als tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els correspongui.

Clàusula de cessió de dades (LOPD). En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protección de dades de caràcter personal, informem que les bases de dades de carácter personal quedaran incoroporades als nostres fitxers amb la finalitat exclusiva de oferir información sobre ofertes i promocions de turisme de Catalunya i empreses vinculades a l’ACT.  L’interessat consent al fet que les dades podrán ser cedides a persones, entitats o empreses, nacionals o estrangeres, el lloc de residencia de les quals pot estar ubicat en països que no disposin d’una normativa de protección de dades personals equivalent a l’espanyola, i en concret als Centres de Promoció Turística ubicats a França, Bèlgica, Regne Unit, Finàndia, Itàlia, Alemanya, Rússia i Xina. Es pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposición davant de l’Agencia Catalana de Turisme a través del mail trodriguez@act.cat